závod, který nemůžete prohrát!

10

předávání diplomu jednomu z prvních Petmenů