závod, který nemůžete prohrát!

04

první Petmanka mu jede v patkách.